Lørdag, den 27. februar 2016 fik min tvillingbror Hans af Lions ved Zonemødet i Distrikt 106 A på Lionskollegiet, Tuborgvej 181, København NV, overrakt en I-Cane Mobilo Blindestok.
Jeg fik mandag, den 24. august 2015 en I-Cane Mobilo stok, som en donation af 4 Lionsklubber.
Det var: Lions Rønne, Lions Vallensbæk, Lions København og Lions Østerbro.
Kort efter tog jeg til Herfølge og demonstrerede den for Hans.
Hans kunne med det samme se en kæmpe fordel ved stokken, da den har GPS, når den er forbundet til Iphonen.
Vi har begge siden foråret 1972 gået med blindestok i trafikken, og her er det en hel ny verden der åbner sig for os.
I september 2015 søgte Hans Lions om en stok.
På distriktsmødet i Hvidovre tirsdag, den 6. oktober 2015 blev det besluttet, at distrikt 106 A skulle forsøge at finde penge til donation af endnu en I-Cane Mobilo blindestok som et zoneprojekt.
Det lykkedes og det er ganske flot at dette distrikt både har doneret 2 stokke til først mig og nu også en til Hans.
I-Canestokken er et godt hjælpemiddel for blinde, og kan erstatte blindes storforbrug af taxa.
Det er en bjørnetjenste man gør sig selv, ved ikke fysisk at bevæge sig ud i trafikken.
Stokken egner sig ikke til svagtseende, kun til helt blinde som kan stokketeknikken.
Reportagen varer 14 minutter og 31 sekunder, Det er Hans der har stået for optagelsen og redigeringen.
Optagelsen er i kunsthovedstereo, så du får et rigtig godt resultat ved at høre den med åbne hovedtelefoner på.
Lions havde spurgt TV2 Lorry og andre dele af dagspressen om de ville dække denne flotte donation, som vi begge er dem dybt taknemmelig for, og TV2 Lorry takkede ja.
Der blev vist cirka 45 sekunder, og det var meget fine billeder, men selve højtideligheden var ikke med, så den får du selvfølgelig med på denne optagelse. Inden Henrik får lov at demonstrere stokkens færdigheder, taler zoneformand Erik Holsko.
Desuden hører du: vicezoneformand Frank Stjerne, Lions København, Jens Christian Johansen, Lions Østerbro, Per Salløv, Lions København og Ingrid Bagger Hjort, Lions Dragør.
Optagelse fra Lionskollegiet i København

Der skal godt nok bruges meget tid på at eksperimentere, og øve sig i at gå med I-Cane Mobilo, og interesserede vil kunne følge med i, hvordan jeg bruger I-Cane Mobilo.
Du skal lære stokkens bevægelser at kende, og når de er nogenlunde indøvede, vil jeg få Iphone til at samarbejde med I-Cane Mobilo.
Tak til min bror Henrik for, at have fået manualen oversat fra engelsk til dansk, fået den indlæst af den navnkundige Carsten Wiedemann, og gjort det muligt at læse den i blindes eget skriftsprog, Braille.

Samme aften viste TV2 Lorry, der dækker hovedstadsområdet 38 sekunder. Henrik fortæller om I-Cane Mobilot, og det er lydsiden, jeg kan bringe, desværre ikke billedet. Det må du tænke dig til.
Teksten der ledsager linket har overskriften: Blinde tester ny Iphone-stok. En ny, højteknologisk stok, til blinde, I-Cane er blindestokkens svar på Iphonen. Lyt med når et par blinde tvillinger tester den. Hans Erik og Henrik Olsen er tvillinger og begge blinde. De er testpersoner på I-Cane-stokken, der kan fortælle dem hvilke forhindringer de støder på. Er der cykler, hunde eller høje kantsten, så fortæller en stemme brugeren hvad der er på vej. Tvillingebrødrene har hver fået en I-Cane blindestok af Lionsklubberne i København. En nyere hollandsk opfindelse, der via en Smart phone-app kan hjælpe den blinde med at navigere frem til et indkodet bestemmelsessted. En såkaldt følepil viser den blinde på vej gennem hånden. Mens en sensor registrerer om der er forhindringer i hovedhøjde. Klik på dette link, og Henrik kommer i dine højtalere. Indslaget fra Lionskollegiet i TV2 Lorry

Opdateret d. 1.3.2016